Komentarz do zachowań "księdza" Krzysztofa Charamsy

homo21Wydarzenia ostatnich dni związane z Ksiądzem Krzysztofem Charamsą wymagają zdecydowanego komentarza i to możliwie najszerszego w mediach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dla zdecydowanej większości mediów czyn księdza-sodomity jest wyrazem czegoś niemal pięknego, cudownego, czegoś co należy wychwalać i stawiać za przykład tej części społeczeństwa, która jeszcze wierzy ... Trzeba zatem, by wszystkie media krzewiące wartości zgodne z Ewangelią również zabrały głos. Tej akurat sprawy nie wolno przemilczeć. W niniejszym artykule, do którego napisania podchodziłem dwukrotnie z różnych stron, nie będę podejmował się oceny księdza (zapewne już wkrótce byłego) jako człowieka. Chcę natomiast skupić się na konsekwencjach wydarzenia związanego z jego przyznaniem się do sodomii i aktywnego związku z "narzeczonym". Jego czyn zdecydowanie nie bohaterski ale oparty na niepohamowanej chuci trafił na pierwsze strony gazet i portali na świecie. Oto członek Kongregacji Nauki Wiary, instytucji dbającej o moralny porządek i przestrzeganie Słowa Bożego zawartego na kartach Ewangelii, mówi, że Kościół się myli. Co zatem z tego wynika?

Przede wszystkim zgorszenie. Informacja ta rani serca wiernych chrześcijan. Rani serca katolików, którzy wbrew pokusom świata starają się wieść życie zgodne z Bożym prawem. Jednym udaje się to bardziej, inni muszą o to walczyć. Ci, którzy walczą, niejednokrotnie upadają w swej słabości ale wiedzą, że tak jak Chrystus upadający pod krzyżem podnosił się by iść dalej tak i oni mogą podnieść się z grzechu i walczyć dalej ze swą słabością. Takich ludzi jest mnóstwo. Sądzę, że to zdecydowana większość z nas, ludzi wierzących ale czasem przegrywających w walce z szatańskimi podszeptami. Ksiądz przyznający się do sodomii z uśmiechem na twarzy sieje zgorszenie, zapraszając co słabszych z ludu Bożego do czynienia grzechu.

Sianie zwątpienia. Zmasowany atak rozwiązłości, który dopada nas z okładek gazet, stron internetowych, telewizji i radia jest na tyle ciężki do zwalczenia przez ludzki umysł, że pochwała sodomii ze strony księdza może być u co niektórych przysłowiową kroplą, która przelewa czarę. Czarę nie tyle goryczy co właśnie zwątpienia, które może przyczynić się do obrania złej drogi, prowadzącej do splamienia duszy grzechem. Skoro bowiem ksiądz może mieć narzeczonego to dlaczego ja nie mogę mieć kochanka / kochanki?

Podważanie prawd Ewangelii. Chrystus wprost wskazywał, iż rozwiązłość jest grzechem. Ksiądz Krzysztof Charamsa wzywa do zweryfikowania słów Jezusa! Twierdzi, że Kościół źle interpretuje kwestie seksualności. Według niego, miłość (fizyczna) jest dobra, niezależnie w jakiej zachodzi "konfiguracji" o ile obie strony tego pragną.

Namawianie do grzechu. Swoim czynem, wyrażanym przy jednoczesnym pełnym zadowoleniu z wypowiadanych słów, ksiądz Krzysztof Charamsa wprost zachęca ludzi do tzw. wyjścia z szafy. Zachęca do obnażenia się ze swych dewiacji, skłonności i słabości na tle natury seksualnej. Innymi słowy wzywa to radosnego ujawnienia tego, z czym należy walczyć! To gloryfikacja pokus i zaprzeczenie idei walki z nimi. Skoro sodomia to naturalna i normalna miłość to dlaczego nie sięgnąć po pedofilię, zoofilię i nekrofilię? Przecież to również "miłość" - przynajmniej tak będą uważać ci, którzy takowe dewiacje w sobie noszą (czyt. są kuszeni przez szatana).

Atak na katolicyzm. Ciekawe, czy ksiądz Charamsa wie, co teraz piszą "ludzie oświeceni" jego działaniem na forach internetowych? Przytoczę kilka przykładów:

"... Cnoty kardynalne: pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, cierpliwość, gorliwość i pracowitość - rozumiem, że to powinno cechować przede wszystkim księży. Ci z naszej lokalnej plebanii są akurat zaprzeczeniem"

"...Owoce katolicyzmu zmontowanego w 325 r. , od 395 r.:to ok.180 mln pomordowanych w wojnach krzyżowych, likwidacji inteligencji,inkwizycja,kolonializm,zniszczenie kultur narodowych Europy i obu Ameryk,niewolnictwo,ostatnie 1000 lat to głównie wojny "chrześcijańsko - chrześcijańskie""

"... dyskusja z katolikiem ? wolne żarty , to tak jak rozmowa o filozofi z szympansem ,spróbuj przekonać katolika do innego spojrzenia na temat religii ? że można szybko odnależć Boga! warunek tylko jeden wypisać się z tej Sekty krk i szukać SAMEMU !"

"... Bogowie ziemscy ustalili na IV Soborze Laterańskim <Jeden jest tylko powszechny Kościół wiernych, poza obrębem którego nikt zbawiony być nie może>. Jezus został bogiem w IV w. przez głosowanie partyjne biskupów na soborze... Fajną wiarę wymyślili, przebaczać przestępcom, pedofilom"

"... Katolicy to fałszywy sekta, która za garść srebrników sprzeda każdego!"

Te kilka komentarzy (najbardziej cenzuralnych) pochodzi spod jednego tylko z artykułów o księdzu Charamsie, których w sieci są obecnie dziesiątki albo i setki.

Kończąc chciałbym jedynie zwrócić uwagę na potrzebę modlitwy w takich jak ta sytuacjach. Nie bez przyczyny Chrystus zadał retoryczne pytanie: " Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łk 18.8."

 

A gdyby ktoś miał wątpliwości, co Pismo Święte mówi o grzechach nieczystości, podaję to wszystko poniżej:

 

Kpł 18:22.24-25.29

22. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

24. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.

25. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców.

29. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.

Kpł 20:13

13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Rz 1:25-28.32

25. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

26. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.

27. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

1 Kor 6:9

9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,

Mdr 14:26

26. ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd.

1 Tm 1:8-11

8. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje,

9. rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,

10. dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,

11. w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.

Rdz 19:4-13

4. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,

5. wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!

6. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,

7. rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!

8. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!

9. Ale oni krzyknęli: Odejdź precz! I mówili: Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi! I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

10. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.

11. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.

12. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd.

13. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć.

Sdz 19:22-25

22. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować.

23. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa.

24. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa.

25. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać…

1 Kor 13:4-5

4. Miłość…

5. nie dopuszcza się bezwstydu…

Szukaj

pomóż tej stronie

Szanowny Gościu, jeżeli możesz, zamieść proszę u siebie jeden z linków prowadzących do tej strony.

Wybierz link do zamieszczenia

Wymienię się linkami

.mp3

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5