Koronka Teatyńska do 12 Przywilejów N.M. Panny Przeczystej

 

Nabożeństwo Zakonu Teatynów Praktykowane i rozpowszechniane od początków XVI w.


Koronka Teatyńska do 12 Przywilejów N.M. Panny PrzeczystejRys historyczny:
Koronka Teatyńska do 12 przywilejów Maryi składa się z trzech Ojcze nasz i dwunastu Zdrowaś Maryjo, podzielone na trzy części, aby można ją było odmawiać w różnych porach dnia. Każde Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo jest poprzedzane krótkim, pobożnym wezwaniem podyktowanym w duchu gorliwości przez naszego czcigodnego ojca Franciszka Olimpio, teatyna, według zwyczaju św. Andrzeja Avellino. W ten sposób chce się uczcić przez 3 Ojcze nasz trzy osoby Trójcy św., a przez 12 Zdrowaś Maryjo dwanaście przywilejów Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Wincenty Caracciolo każdego dnia na kolanach i z rozłożonymi na znak krzyża rękami odmawiał tę Koronkę. Misjonarze Teatyńscy rozpowszechnili ową Koronkę nie tylko na terenie Włoch, lecz także w Gruzji, Kalchidii i w Konstantynopolu, tłumacząc ją na wiele języków. Czcigodny o. Franciszek Olimpio co roku w święto Niepokalanego Poczęcia po mszy św. rozdawał przy ołtarzu wiernym zrobione własnymi rękami specjalne różańce do odmawiania koronki przez niego samego poświęcone na cześć Niepokalanego Poczęcia. Św. Andrzej w liście do swojej córki duchowej pisał: „ Odmawiaj codziennie z rana 12 Zdrowaś Maryjo na pamiątkę i chwałę 12 przywilejów Najśw. Maryi Panny...Ta pobożność jest przez Nią wielce umilowana...Jak wiele miałbym do powiedzenia na temat tej Koronki... Znam pewną osobę, która podczas jej odmawiania widziała, że z każdym Zdrowaś Maryja, ofiarowywał się jeden z Aniołów Najśw. Pannie, przez co doznawała uwielbienia i chwały. Bądź pewna, że przez tę Koronkę o wiele łatwiej wyprosisz łaski i doznasz wsparcia Najś. Maryi Panny w godzinie twojej śmierci.”

 

Przed I Ojcze nasz

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca ponad wszystkie rzeczy, o Przedwieczny mój Boże. Raduję się i składam dzięki przed Twoim Majestatem o Wszechmogący Ojcze za przywileje, które otrzymała Najśw. Maryja Panna Twoja umiłowana Córka. Proszę Cię, o Panie mój, abyś udzielił mi łaski bycia Twoim niewolnikiem za życia i po śmierci.

Przed I Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego Wybraństwa, przez które zostałaś wybrana na Matkę Boga. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa zdrowie i życie wieczne.

Przed II Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego Niepokalanego Poczęcia, przez które bez zmazy grzechu pierworodnego zostałaś poczęta. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa prawdziwą pokutę i przebaczenie grzechów.

Przed III Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twej głębokiej pokory i doskonałego posłuszeństwa przez które nieustannie poddajesz się Woli Bożej. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa doskonełe zjednoczenie z Wolą Bożą.

Przed IV Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z doskonałej świętości całego Twojego życia, w którym przez przywilej Boży nie dopuściłaś się grzechu najlżejszego. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa wytrwanie w Jego łasce i postęp w cnotach.

 

Przed II Ojcze Nasz

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca ponad wszystkie rzeczy, o Najświętszy Synu Boży i składam dzięki przed Twoim Majestatem za wszystkie przywileje udzielone Najświętszej Maryi Pannie, Twojej umiłowanej Matce. Proszę Cię, o Panie mój, abyś udzielił mi łaski bycia Twoim niewolnikiem za życia i po śmierci.

Przed I Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z poczęcia w Twoim łonie Syna Bożego, którego stałaś się Matką, poświęcając się Woli Bożej. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa łaskę doprowadzania dusz przed Jego oblicze.

Przed II Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się, że porodziłaś bez bólu Syna Bożego i wiecznie z Nim przebywasz. Proszę Cię, o Pani moja, abyś urposiła mi u Jezusa łaskę Bożą dla duszy mojej.

Przed III Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego wiecznego Dziewictwa, z bycia Matką i pierwszą ze wszystkich dziewic. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa czystość myśli i ciała.

Przed IV Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z podobieństwa jakie miałaś z ofiarą Jezusa w doskonałym męczeństwie Twojego serca, które przeszyło duszę Twoją mieczem boleści w zjednoczeniu z męką Twojego Syna. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia każdej przeciwności.

 

Przed III Ojcze nasz

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca ponad wszystkie rzeczy, Duchu Święty, mój Boże. Raduję się i składam dzięki nieskończone przed Twoim Majestatem za wszytkie przywileje udzielone Najświętszej Pannie, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Proszę Cię, o Panie mój, Boże prawdziwy, abyś udzielił mi łaski bycia Twoim niewolnikiem za życia i po śmierci.

Przed I Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z pociech jakimi napełnione było serce Twoje ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Syna Twojego, oraz podczas Zesłaniu Ducha Św. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa prawdziwy pokój duszy.

Przed II Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego Wniebowzięcia z ciałem i duszą, przez które zostałaś wywyższona ponad chóry anielskie i wszystkich świętych. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa dobre życie oraz śmierć szczęśliwą.

Przed III Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego bycia Królową Apostołów i Świętych, oraz Panią wszystkich rzeczy. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa łaskę bycia wiecznym sługą Twoim.

Przed IV Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się, że jesteś Pośredniczką naszą, Matką Miłosierdzia i Matką wszystkich żyjących. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa, żebym miał Cię zawsze za swoją najukochańszą Patronkę. Amen.

Deo Gratias

 

Na zakończenie

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno, jako Córkę Bożą, Matkę Jezusa i Oblubienicę Ducha Świętego. Uwielbiam Cię jako Królową Aniołów i wszystkich Świętych, jako naszą miłosierną Matkę oraz Stworzenie ponad wszystkie inne wywyższone i poczęte bez grzechu pierworodnego. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament i błogosławiona Przeczysta i Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna. Amen.

 

Szukaj

pomóż tej stronie

Szanowny Gościu, jeżeli możesz, zamieść proszę u siebie jeden z linków prowadzących do tej strony.

Wybierz link do zamieszczenia

Wymienię się linkami

.mp3

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5