Litania różańcowa

Kyrie, elejson!
Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste – wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Maryjo, Tajemnico Słowa Wcielonego – módl się za nami. (powtarzane po każdej kolejnej frazie)
Dziewico pozdrowiona przez Gabriela,
Nosząca Tajemnice Życia Syna,
Kształtująca w sobie Oblicze Jezusa,
Obdarzona przez Ojca pełnią łask,
Odczuwająca obecność Jezusową,
Okazująca posłuszeństwo wiary,
Odpowiadająca na Wolę Bożą,
Obecna w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła,
Oddająca Stwórcy chwałę,
Pierwsza z wierzących,
U Której szukamy Owocu Żywota,
Sercem skupiona na Jezusie,
Pytająca z pokorą Boga,
Wnikająca w ocean Miłości Stwórcy,
Ze wszystkich najbliższa Chrystusowi,
Modląca się w ukryciu do Ojca,
Rodząca dzieci Mistycznego Ciała swego Syna,
Zaniepokojona o Jezusa,
Troszcząca się o ludzkie wzrastanie Syna,
Nauczająca samego Jezusa,
Kontemplująca Oblicze Chrystusa,
Interweniująca u Jezusa w Kanie Galilejskiej,
Głosicielko Ewangelii,
Rzeczniczko ludzkich potrzeb,
Skutecznie wstawiająca się u Boga,
Mająca miłosierne serce Matki,
Zachowująca wielkie sprawy w sercu,
Czytająca w duszy Jezusa,
Wykonująca polecenia Chrystusa,
Obecna w ukryciu,
Żyjąca w Chrystusie,
Matko, Nauczycielko i Przewodniczko,
Jaśniejąca blaskiem Jezusa,
Prowadząca nas do sekretu radości,
Przypominająca wiernym Chrystusa,
Wszechmocna z łaski,
Modląca się z nami do Jezusa,
Najlepiej znająca Zbawiciela,
Niewiasto wiary, milczenia i słuchania,
Przykładzie zawierzenia,
Oparta w działaniu na Chrystusie,
Znająca ukryte uczucia Jezusa,
Powracająca myślą do Syna,
Serdecznie rozmawiająca z Chrystusem,
Rozumiejąca przesłanie Mesjasza,
Której miecz boleści przeniknął duszę,
Spoglądająca czule na Oblicze Syna pod Krzyżem,
Której umierający Syn powierzył dzieci Kościoła,
Przyjmująca do siebie nowego syna Jana,
Współuczestnicząca w Męce i Śmierci Zbawiciela,
Maryjo ze spojrzeniem pełnym adorującego zadziwienia,
Maryjo pod Krzyżem ze spojrzeniem pełnym bólu,
Maryjo ze spojrzeniem przenikliwym,
Maryjo ze spojrzeniem pytającym,
Maryjo ze spojrzeniem rozpromienionym radością Zmartwychwstania,
Maryjo ze spojrzeniem rozpalonym wylaniem Ducha Świętego,
Umacniająca w misji Apostołów,
Otwierająca na wiarę serca uczniów,
Doświadczająca Nowego Życia,
Wspominająca o Jezusie,
Wypraszająca wylanie Ducha,
Ukazująca Drogę Jezusową,
Ikono macierzyństwa Kościoła,
Szczególny członku Kościoła,
Wzorze kontemplacji Chrystusa,
Wprowadzająca w Misterium Chrystusa,
Zgromadzona z Kościołem na modlitwie,
Uczestnicząca w zmartwychwstaniu ciał,
Troszcząca się o Kościół pielgrzymujący,
Podtrzymująca nas wstawiennictwem,
Matko życia i godziny naszej śmierci.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

C: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Szukaj

pomóż tej stronie

Szanowny Gościu, jeżeli możesz, zamieść proszę u siebie jeden z linków prowadzących do tej strony.

Wybierz link do zamieszczenia

Wymienię się linkami

.mp3

August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2