Wyrzeczenie się zła, które przyjęliśmy w sposób świadomy lub nieświadomy

I nie wódź nas na pokuszenie

 

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”

Panie Jezu, Ty to wyswobodziłeś mnie z grzechu i wszelkiej zależności od Złego, w której przyszedłem na świat.

Dziękuję Ci za to, że w chrzcie świętym podarowałeś mi wolność, na którą niczym nie zasłużyłem. Całą zapłatę uiściłeś Ty – swoją Krwią. Dziękuję, ilekroć prosiłem o Miłosierdzie, przez sakrament pokuty odnawiałeś w moim sercu nieskrępowanie Bożego Dziecka. 

Dzisiaj pragnę Cię prosić o przywrócenie mi całej możliwej niezależności od zła. Ty możesz mnie obmyć z wszelkiego wpływu tych pragnień, myśli, słów i czynów, które zasiane przez Szatana w czyimkolwiek sercu, zaciążyły na moim życiu.

„Ty wyzwalasz z sideł myśliwego”. 

Twojej boskiej władzy i zbawczej mocy oddaję wszelką grzeszną ciekawość, nieświadomość i głupotę, które zaprowadziły mnie na drodze życia w sprawy Złego. Od dziś niech całkowicie i wyłącznie należą do Ciebie, Jezu:

 • zainteresowanie praktykami magicznymi i spirytystycznymi;
 • zajmowanie się niepotrzebne lub nadmierne sprawami diabelskimi, traktowanie ich jako zabawę lub przygodę;- nazywanie siebie lub kogoś innego Szatanem, diabłem, diabełkiem lub podziwiając, zazdroszcząc, pożądając niezwykłych umiejętności czarnoksiężnikiem; odgrywanie z upodobaniem roli diabła w zabawach;
 • zainteresowanie się horoskopami, pobudzenie ciekawością do czytania ich w gazetach, Internecie;
 • udział w seansach, nawet żartobliwych, w których przywoływana była osoba lub moc Szatana, wzywane były złe duchy lub duch kogoś zmarłego;
 • jakiekolwiek poszukiwania poza Tobą wiedzy lub mocy ponadludzkiej – także w szczerej intencji pomocy sobie lub drugiemu człowiekowi; kontakt z jasnowidzem, bioenergoterapeutą; wróżbitą, magiem; udział w kursach reiki, medytacji pozachrześcijańskiej, transcendentalnej i innych
 • powierzone komuś obiecującemu mi szczęście lub spełnienie mojej woli zdjęcia, włosy, paznokcie i inne jakiekolwiek przedmioty –

wyrzekam się ich, oddaję Twojej władzy, ogłaszam, że nie są już ani trochę moją własnością. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi rzeczami i z ludźmi, w których rękach one pozostają. Wyrzekam się wszystkich przytoczonych spraw, zwłaszcza tych, przez które świadomie wchodziłem w niebezpieczeństwo lub grzech. Żałuję tego i postanawiam być od nich na zawsze wolny.

 

„Tyś moją ucieczką i twierdzą”.

Panie Jezu Chryste, nie chcę innego oparcia, ani innej pomyślności, niż w Tobie. Stań między mną, a wszelkim szukaniem szczęścia, które było dla mnie zasadzką i zagrożeniem. W Twojej wyłącznej władzy niech pozostaje:

 • szukanie doświadczeń religijnych lub psychicznych, także oferowanych pod szyldem ćwiczeń sprawności umysłowej w grupach lub praktykach niechrześcijańskich;
 • ćwiczeń walki lub jakiejś umiejętności, z którymi wiązało się powtarzanie słów lub formuł nieprawdziwych lub dla mnie niezrozumiałych;
 • poddanie się tajemniczym lub otwarcie niechrześcijańskim rytom, obrzędom, słowom, gestom o charakterze inicjacyjnym.

 

Wyrzekam się wszelkiego duchowego zaangażowania w religie niechrześcijańskie lub obrzędy o nieznanym pochodzeniu. Jeszcze raz powierzam Tobie Jezu, wszelki czas, w którym nie było Ciebie w moim życiu:

 • długi czas bez sakramentu pokuty i Komunii Świętej;
 • zatwardziałość w grzechu pijaństwa,
 • cudzołóstwa, trwanie w małżeństwie niesakramentalnym,
 • poddania się zabiegowi aborcji, namawianie do grzechu aborcji, bezpośrednie lub pośrednie doprowadzenie do aborcji,
 • kradzieży;

Wszystkie tamte dni okryj głębią niezmierzonego Twego Miłosierdzia, aby żadne zło w nich mające początek, nie ciążyło już nigdy nade mną.

 

„Ty wyzwalasz od słowa niosącego zgubę”.

Wyzwól mnie dzisiaj:

 • od każdego przekleństwa i złorzeczenia wypowiedzianego pod moim adresem;
 • od słów, przedmiotów i zabiegów magicznych, przez które chciano mnie skrzywdzić;
 • od skutków jakiegokolwiek kontaktu z sektami lub osobami, które chciały mi zaszkodzić swoją duchową mocą, słowem lub działaniem;
 • od mojego nierozumnego przyzwolenia na jakąkolwiek z tych szkodliwych relacji lub wpływów.

 

Także Tobie Zbawicielu, oddaję wszystkie słowa przeze mnie wypowiedziane: złe, złośliwe, fałszywe, niepotrzebne, oskarżające, a zwłaszcza słowa przekleństwa i złorzeczenia. Niech w Twoim Boskim Sercu pozostaną na zawsze ukryte, aby zło nie mogło z nich korzystać dla zaszkodzenia komukolwiek.

 

Panie Jezu!

Ogłaszam wszystkim, którzy mi zaszkodzili lub chcieli zaszkodzić, wraz z Tobą wybaczam ich nieprawość i powierzam ich Twojemu niezgłębionemu Miłosierdziu. Niech mnie nie łączą z nimi żadne więzy, poza więzami Bożej Miłości. Pragnę wolności, pragnężycia w Duchu Świętym, które jest darem Twoim – Pana mojego życia.

Ogłaszam wobec nieba i ziemi, wobec stworzeń widzialnych i niewidzialnych, wobec Aniołów i duchów nieczystych, że pragnę z całego serca, aby Jezus Chrystus był Panem całej mojej osoby.

Taka jest moja definitywna i ostateczna decyzja! Nikt inny poza Nim niech nie ma do mnie prawa. Przez zbawczą Moc Twojej Krwi Jezu, oczyść mnie z wszystkiego, co sprzeciwia się Twojemu panowaniu. Pragnę być zawsze wolny – dzięki Tobie, z Tobą i w Tobie.

O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. 3x

Pod Twoją Obronę…

Psalm 91

 1. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
 2. mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
 3. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
 4. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
 5. W nocy nie ulękniesz się strachuani za dnia - lecącej strzały,
 6. ani zarazy, co idzie w mroku, ani moru, co niszczy w południe.
 7. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
 8. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
 9. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
 10. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
 11. bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
 12. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
 13. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
 14. Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
 15. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
 16. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

 

Szukaj

pomóż tej stronie

Szanowny Gościu, jeżeli możesz, zamieść proszę u siebie jeden z linków prowadzących do tej strony.

Wybierz link do zamieszczenia

Wymienię się linkami

.mp3

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5