Katechizm KK kard. Gasparriego z 1941 roku -Rozdział 12 - O rzeczach ostatecznych

Rozdział XII

O rzeczach ostatecznych

 

 1. Co w Piśmie świętym Bóg poleca nam jako nader skuteczny środek uchronienia się grzechów? 
  W Piśmie świętym Bóg jako nader skuteczny środek uchronienia się grzechów poleca nam pamięć na rzeczy ostateczne, tak nas upominając: „We wszystkich sprawach swoich pamiętaj na ostateczne rzeczy swoje, a na wieki nie zgrzeszysz”. 

 2. Co to są rzeczy ostateczne? 
  Rzeczy ostateczne są to te rzeczy, które człowieka spotkają na ostatku, to jest śmierć, sąd, piekło, niebo; ale po sądzie przed niebem może być czyściec. 

 3. Co powinniśmy sobie głównie przypominać o śmierci? 
  O śmierci powinniśmy sobie przypominać głównie, ze jest ona karą za grzechy, że jest chwilą, od której zależy wieczność, tak, iż po śmierci nie ma już miejsca na pokutę i zasługę, i że nie wiemy, kiedy i jak umrzemy. 

 4. Co się dzieje z duszą zaraz po śmierci? 
  Zaraz po śmierci dusza staje przed trybunałem Chrystusa na sąd szczegółowy.

 5. Z czego odbywa się sąd szczegółowy nad duszą? 
  Na sądzie szczegółowym dusza będzie sądzona ze wszystkiego, a więc z myśli, słów, uczynków i z opuszczenia dobrego; a wyrok ten zostanie zatwierdzony na sądzie powszechnym, który jest jakby ujawnieniem na zewnątrz wyroku na sądzie szczegółowym. 

 6. Co się stanie z duszą po sądzie szczegółowym? 
  Po sądzie szczegółowym dusza, jeżeli nie będzie mieć łaski z powodu grzechu śmiertelnego, zaraz idzie do piekła; jeżeli jest w stanie łaski, a jest także wolna od wszystkich grzechów powszednich i od wszystkich kar doczesnych, idzie zaraz do nieba; jeżeli zaś jest wprawdzie w stanie łaski, ale jeszcze ma na sobie jakiś grzech powszedni, albo jakąś nie odpokutowaną. Karę doczesną dostaje się do czyśćca, dopóki nie uczyni w zupełności zadość sprawiedliwości Bożej. 

 7. Co będzie z potępionymi w piekle? 
  W piekle, które Pismo św. nazywa także przepaścią lub gehenną, wieczne męki cierpią złe duchy, a razem z nimi ludzie potępieni, na samej tylko duszy przed sądem powszechnym, a na duszy i ciele po sądzie powszechnym. 

 8. Na czym polegają kary potępionych? 
  Kary potępionych polegają na tym, że: 
  - nie mogą oni nigdy oglądać Boga; 
  doznają najstraszliwszych mąk ognia piekielnego, który jest ogniem rzeczywistym, co pali a nie niszczy; doznają też potępieni mąk z powodu ciemności, wyrzutów sumienia i gniewu, wymownego smutku i rozpaczy, oraz z powodu towarzystwa szatanów i innych potępionych. 

 9. Czy kara utraty Boga jest jednakowa dla wszystkich? 
  Kara utarty Boga jest jednakowa dla wszystkich; inne natomiast kary i męki nie są jednakowe dla wszystkich, lecz rozmaite, zależnie od liczby i ciężkości grzechów. 

 10. Co będzie z duszą w czyśćcu? 
  Dusza w czyśćcu cierpi kary doczesne za grzechy, za życia jeszcze nie odpokutowane zupełnie, dopóki w pełności nie uczyni zadość sprawiedliwości Bożej i nie dostanie się do nieba. 

 11. Jakie męki cierpi dusza w czyśćcu? 
  Dusza w czyśćcu cierpi z tego powodu, że jeszcze nie ogląda Boga; cierpi ona też inne dotkliwe męki. 

 12. Czy kary doczesne dusz w czyśćcu cierpiących są jednakowe dla wszystkich? 
  Kary dusz w czyśćcu cierpiących nie są jednakowe dla wszystkich, lecz różnią się między sobą stopniem surowości i długością, zależnie od tego, za jakie grzechy powszednie każda dusza cierpi i jaką karę doczesną odpokutowuje; nadto męki te mogą być skrócone i złagodzone przez pomoc, z jaką się im spieszy. 

 13. Czy czyściec skończy się po sądzie ostatecznym? 
  Po sądzie ostatecznym czyściec skończy się: sprawiedliwości Bożej za dusze, które wtedy będą jeszcze w czyśćcu, stanie się zadość w sposób od Boga ustanowiony i te wszystkie dusze pójdą do nieba. 

 14. Co będzie z duszami w niebie? 
  W niebie dusze sprawiedliwych bez ciał przed sądem ostatecznym, a z ciałami po sądzie ostatecznym, cieszą się oglądaniem Boga twarzą w twarz, a przez to zażywają na wieki wszelkiego szczęścia, bez domieszki czy bojaźni jakiegokolwiek zła, w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych. 

 15. Czy wszyscy Święci w niebie zażywają jednakowej szczęśliwości wiecznej? 
  Święci w niebie nie wszyscy zażywają jednakowej szczęśliwości wiecznej, lecz jedni zażywają jej w mniejszym stopniu, drudzy zaś w większej.
   
 16. Jaka jest przyczyna tej różnicy? 
  Przyczyna tej różnicy jest ta, że Święci w niebie do oglądania Boga twarzą w twarz są dopuszczenie dzięki światłości chwały; tę światłość Bóg wlewa każdemu z nich, Aniołom zaś według godności i łaski, jaką każdy z nich posiada, a ludziom według ich zasług, ale tak, że wszyscy, choć w stopniu nierównym obdarzeni światłością chwały, są zupełnie szczęśliwi.

  Jeżeli jesteś zainteresowany przedsoborowymi wydaniami Katechizmów, możesz pobrać ten:  

KATECHIZM KATOLICKI DLA DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ I DELEGATURY 
[Wrocław, 1 stycznia 1925]

Szukaj

pomóż tej stronie

Szanowny Gościu, jeżeli możesz, zamieść proszę u siebie jeden z linków prowadzących do tej strony.

Wybierz link do zamieszczenia

Wymienię się linkami

.mp3

August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2